UTS Great Hall and Balcony Room

UTS Great Hall and Balcony Room / DRAW

SYDNEY, AUSTRALIA

Ý tưởng The Mantle tuyệt vời này là hệ ốp trần/vách đa diện bằng vật liệu nhôm với hơn 1000 kiểu mặt độc đáo. Thiết kế này tạo nên một thể thống nhất sinh động, làm thành hơi thở mới cho không gian.

….

LET’S TOGETHER DO THE RIGHT THING!

SIGNATURE SHOW PHU QUOC

PROJECT SIGNATURE SHOW PHU QUOC

Investor: Sungroup
Design: G.S Vietnam Corp
Solution: Prado Metal cladded wall
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Completed: 2022