LAM NHÔM BOX

    BẢN VẼ

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    * Mã sản phẩm: 100B, 150B, 200B, 300B
    * Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ )
    * Độ dày: Nhôm (0.6mm)
    * Quy cách: Rộng 100, 150, 200, 300mm- Dài Max 6000mm
    * Bề mặt hoàn thiện: sơn tĩnh điện White (RAL), Gray (RAL), có thể sơn theo màu tùy chọn
    * Liên kết tấm: Liên kết Pát.
    * Các hệ khung chuẩn: Liên kết hàn.

    TÀI LIỆU

    CÁC DỰ ÁN THAM KHẢO

    LAM NHÔM KITE

    BẢN VẼ

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    * Mã sản phẩm: 300K
    * Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ )
    * Độ dày: Nhôm (0.6mm) , Hợp Kim Nhôm (0.5mm)
    * Quy cách: Rộng 300mm- Dài Max 6000mm
    * Bề mặt hoàn thiện:ANODIZE,  sơn tĩnh điện White (RAL), Gray (RAL), có thể sơn theo màu tùy chọn
    * Liên kết tấm: Liên kết Pát
    * Các hệ khung chuẩn: Liên kết hàn.

    TÀI LIỆU

    CÁC DỰ ÁN THAM KHẢO

    NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG - BÌNH DƯƠNG

    LAM NHÔM 84R

    BẢN VẼ

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    * Mã sản phẩm: 84R
    * Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ )
    * Độ dày: Nhôm (0.6mm) , Hợp Kim (0.5mm)
    * Quy cách: Rộng 84mm- Dài Max 12000mm
    * Bề mặt hoàn thiện: ANODIZE , sơn tĩnh điện White (RAL), Gray (RAL), có thể sơn theo màu tùy chọn
    * Liên kết tấm: Liên kết ngàm tấm và xương.
    * Các hệ khung chuẩn: Khung xương ngàm

    TÀI LIỆU

    CÁC DỰ ÁN THAM KHẢO

    LAM NHÔM 132S

    BẢN VẼ

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    * Mã sản phẩm: 132S
    * Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ )
    * Độ dày: Hợp Kim Nhôm (0.5mm)
    * Quy cách: Rộng 132mm- Dài Max 12000mm
    * Bề mặt hoàn thiện: sơn tĩnh điện White (RAL), Gray (RAL), có thể sơn theo màu tùy chọn
    * Liên kết tấm: Liên kết gài.
    * Các hệ khung chuẩn: Liên kết hàn.

    TÀI LIỆU

    CÁC DỰ ÁN THAM KHẢO