Kim Loại là vật liệu phù hợp với các ứng dụng trang trí ngoại thất bởi tính bền bỉ định hình thẩm mỹ đa dạng

SẢN PHẨM NGOẠI THẤT​

SIGNATURE SHOW PHU QUOC

PROJECT SIGNATURE SHOW PHU QUOC

Investor: Sungroup
Design: G.S Vietnam Corp
Solution: Prado Metal cladded wall
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Completed: 2022