Kim Loại là vật liệu phù hợp với các ứng dụng trang trí ngoại thất bởi tính bền bỉ định hình thẩm mỹ đa dạng

SẢN PHẨM NỘI THẤT

SIGNATURE SHOW PHU QUOC

PROJECT SIGNATURE SHOW PHU QUOC

Investor: Sungroup
Design: G.S Vietnam Corp
Solution: Prado Metal cladded wall
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Completed: 2022