VÁCH ỐP

Vách Đột Lỗ (Tạo Hình)

Vách Phẳng (Sơn Hiệu Ứng)

Vách 3D

SIGNATURE SHOW PHU QUOC

PROJECT SIGNATURE SHOW PHU QUOC

Investor: Sungroup
Design: G.S Vietnam Corp
Solution: Prado Metal cladded wall
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Completed: 2022