Kiến thức và kinh nghiệm của Prado Metal Architectural team đã được xây dựng và tích lũy trong nhiều năm.

Prado Metal Architectural team tham gia ngay từ đầu dự án, trong quá trình thiết kế và tư vấn các giải pháp hợp lý tạo hiệu quả cao nhất về thẩm mỹ và hiệu suất đầu tư.

Prado Metal Architectural team đề nghị các loại vật liệu phù hợp nhất cho mỗi dự án, và giúp tránh và giải quyết bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế.

Ở trang này, bạn có thể tham khảo và tìm hiểu các “tác phẩm” với tấm kim loại trang trí của Prado Metal Architectural, đa dạng từ ứng dụng nội/ngoại thất đến các phân khúc dự án đã được áp dụng.

SIGNATURE SHOW PHU QUOC

PROJECT SIGNATURE SHOW PHU QUOC

Investor: Sungroup
Design: G.S Vietnam Corp
Solution: Prado Metal cladded wall
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Completed: 2022