NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG

PROJECT NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG

Investor: Sở văn hóa – thể thao và du lịch Tỉnh Bình Dương.
Design:
Solution: Louver Wing 24x150mm Location: Binh Duong
Completed: 2022

USED PRODUCTS

SIGNATURE SHOW PHU QUOC

PROJECT SIGNATURE SHOW PHU QUOC

Investor: Sungroup
Design: G.S Vietnam Corp
Solution: Prado Metal cladded wall
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Completed: 2022