TRẦN LINEAR BAFFLE DẠNG SÓNG (WAVE-LIKE) – BIẾN THỂ ĐẦY CẢM HỨNG SÁNG TẠO

TRẦN LINEAR BAFFLE DẠNG SÓNG (WAVE-LIKE) – BIẾN THỂ ĐẦY CẢM HỨNG SÁNG TẠO

Trần kim loại tuyến tính (linear) dạng sóng lượn tạo hiệu ứng 3 chiều sống động. Bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc tạo hình thiết kế mô hình “lượn sóng” theo ý thích, sáng tạo độ “lồi-lõm” hoàn toàn tư do.

Việc lắp đặt hoàn toàn dễ dàng, tương thích tốt với các hệ đèn trần hiện đại.

Quy cách kỹ thuật có thể điều chỉnh sao cho hợp lý nhất về mặt chi phí.

LET’S TOGETHER DO THE RIGHT THING!

SIGNATURE SHOW PHU QUOC

PROJECT SIGNATURE SHOW PHU QUOC

Investor: Sungroup
Design: G.S Vietnam Corp
Solution: Prado Metal cladded wall
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Completed: 2022